Activiteiten

zaterdag 01 augustus
aanvang 10:00 uur

Ga voor bijzondere en unieke activiteiten naar www.amelandermusea.nl.

 

Nieuws!

Wisselende exposities!
01-04-2016

 

 

Kijk voor het juiste aanbod op www.amelandermusea.nl

Activiteiten bij het Natuurcentrum
06-05-2015

Natuurcentrum Ameland organiseert een breed scala aan activiteiten, zowel binnen als buiten het...

Welkom

Informatie- en  kennisoverdracht, educatie en innovatie zijn de basis voor dit centrum. In zeven expositieruimten komen thema’s over duurzaam energiegebruik, natuur en milieu op een interactieve wijze aan de orde. Spectaculair zijn de landschapshows en het grote zee aquarium. Zeer bijzonder is de energietransitieexpositie en de keuzekermis waar duurzaam energiegebruik aan de orde wordt gesteld. Vanaf een dertig meter hoog punt, kan uitgekeken worden over het Wad en de Noordzee en wordt het eilandgevoel opgedaan.

 

Kom langs en leer alles over de Amelander natuur en nog veel meer......

 

Willkommen

Informations- und Wissensübergabe, Bildung und Innovation bilden die Basis dieses Zentrums. In sieben Ausstellungsräumen werden Themen wie nachhaltiger Energieverbrauch, Natur und Umwelt auf interaktive Weise behandelt. Spektakulär sind dabei die Landschaftsshows und das große Seeaquarium. Auch die Ausstellung über Energieentwicklung sowie die Auswahlmöglichkeiten zum Thema Nachhaltige Energie sind eine Besonderheit. Von der dreißig Meter hohen Aussichtsplattform können sie über das Watt und die Nordsee blicken und so das richtige Inselgefühl genießen.  

 

Komm, besuche uns und lerne alles über die Ameländer Natur und noch viel mehr.....