Activiteiten

zaterdag 01 augustus
aanvang 10:00 uur

Ga voor bijzondere en unieke activiteiten naar www.amelandermusea.nl.

 

Nieuws!

Wisselende exposities!
01-04-2016

 

 

Kijk voor het juiste aanbod op www.amelandermusea.nl

Activiteiten bij het Natuurcentrum
06-05-2015

Natuurcentrum Ameland organiseert een breed scala aan activiteiten, zowel binnen als buiten het...

Natuurcentrum Ameland (Deutscher Text nachstehend)

Centrum voor informatie, kennis en innovatie


Het nieuwe centrum combineert opdoen van kennis op een aantrekkelijke manier met ervaren en beleven. Hier word je op een spectaculaire wijze meegenomen op reis door de Amelander natuur, ben je getuige van het ontstaan van het waddengebied en voel je je betrokken bij de inspanningen die nodig zijn om het eiland te behouden.

Het watertheater brengt je in de fascinerende onderwaterwereld van de Noordzee en op het uitzichtplateau ervaar je de uitgestrektheid van het Wadden- en Noordzeegebied.

Proefopstellingen en animaties hebben expertise op het gebied van natuur, zee en energie op een speelse manier voor bezoekers toegankelijk gemaakt.

Zowel (school) groepen als individuele recreanten kunnen onder begeleiding van een gids op ontdekkingstocht gaan op het wad, het strand of in de duinen. In het centrum zelf worden tal van boeiende,spannende en educatieve activiteiten voor hen georganiseerd.

Naturzentrum Ameland

Zentrum für Information, Wissen und Innovation
Das neue Zentrum kombiniert das Erlangen von Wissen auf eine besondere Art mit Erfahren und Erleben. Hier wird man auf spektakuläre Weise auf eine Reise durch die Ameländer Natur mitgenommen und wird Zeuge von der Entstehung des Wattengebietes. Man fühlt sich hier sogar einbezogen in die Anspannungen, die erforderlich sind, die Insel zu erhalten.  

Das Wassertheater nimmt Sie mit in die faszinierende Unterwasserwelt der Nordsee und von der Aussichtsplattform nimmt man die Ausgestrecktheit von Watten- und Nordseegebiet erst richtig wahr.  

Testanlagen und Animationen vermitteln dem Besucher auf spielerische Weise Wissen auf dem Gebiet von Natur, Meer und Energie.  

Sowohl (Schul-) Gruppen als auch individuelle Urlauber können hier unter Begleitung eines fachkundigen Führers auf Entdeckungsreise durch Watt, Strand oder Dünen gehen. Im Zentrums selbst werden zahlreiche spannende und lehrreiche Aktivitäten für sie organisiert.

Color Your Science

Maak op een bijzondere manier kennis met alle facetten van de Amelander natuur. Aan de hand van verschillende kleuren kies je je eigen kennisniveau. Zo wordt elk onderwerp toegankelijk voor iedereen! 

Erlange auf besondere Art Kenntnis von allen Facetten der Ameländer Natur. An Hand verschiedener Farben wählst Du Dein eigenes Wissensniveau aus. So wird jedes Thema für jeden zugänglich! 

Ameland Educatief

Vanuit het centrum worden door de educatieve afdeling tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor (school)groepen als voor individuele deelnemers. Onder leiding van een ervaren gids kun je op ontdekkingstocht gaan op bijvoorbeeld het wad, het strand of in de duinen. Maar ook vogels kijken op de kwelder of een fietstocht maken over het eiland behoort tot de mogelijkheden.

Vraag ernaar bij het Natuurcentrum!

Vom Zentrum aus werden durch die Schulungsabteilung zahlreiche Aktivitäten organisiert, sowohl für (Schul-) Gruppen, als auch für individuelle Teilnehmer. Unter der Leitung eines erfahrenen Führers geht die Entdeckungsreise zum Beispiel ins Watt, auf den Strand oder in die Dünen. Aber auch Vögel auf den Salzwiesen beobachten oder eine Fahrradtour über die Insel gehören zu den Möglichkeiten.  

Frage beim Natuurcentrum nach!